torsdag 30. september 2010

1. innlegg!

 Fargelegg fotografier, øvelse 8 

Hent frem tre foto av blindkonturtegningene dine som du er fornøyd med.
Bruk verktøyene pensel eller blyant til å tegne over konturstrekene
 Mal med pensel eller bruk fyllbøtte til å fargelegge bildene
Prøv ut forskjellige funksjoner som rotere / speilvende og forskjellige filtre.
Tilsammen 9 produkter.
 Lagre bildene som JPEG filformat

   

Mål
Få grunnleggende kunnskaper om digital bildebehandling
• Digital tegning: I denne delen skal studentene kunne
o angi størrelse og opprette et dokument
o lagre og åpne et dokument
o bruke og å justere tegneverktøy/blyantverktøy
o velge farge fra fargepaletten
o fylle et område med en farge
o komprimert eller ikke-komprimert bilde
o kjenne til noen av de vanligste bildeformatene

• Digital foto: I denne delen skal studentene kunne
o fotografere med et digitalt kamera
o overføre digitale bilder fra kamera til pc
o overføre digitale bilder fra minnekortleser til pc
o rotere/speilvende et bilde
o bruke beskjæringsverktøy
o stille og å justere nivåer
o zoome inn og ut for å jobbe i detaljer
o forstørre og forminske et bilde
o gjøre om et fargefoto til gråtoneskala
o justere kontrast, lyshet og intensitet

Innlevering
Innlevering av alle øvelsene i egen mappe på fronter(Innlevering/8 september - digitale bildebehanlingsøvelser) innen mandag 15 september.Husk merk fila: studentnavn, oppgavenavn, dato på oppgaven

Vurdering
Oppgavene må være løst i samsvar med kriteriene i oppgaveteksten
Alle øvelsene må leveres