lørdag 2. oktober 2010

Ny oppgave!

Oppgaven var å lage 3 headere.


Her er de jeg har laget. "Til neste onsdag skal dere ha laget minst 3 forskjellige forslag til Blogglogobanner, slik at dere har ferdig utformet bloggbanner når dere skal lære å lage egen blogg i undervisningen neste onsdag.
Produkt og arbeidsmåte
Digital bildebehandling
De 3 forslagene skal lages i bildebehandlingsprogrammet du har valgt å jobbe i, blogglogobannerstørrelsen skal i utgangspunktet være: bredde 1000 pixler X høyde 200 pixler og oppløsningen skal være 300 dpi. Bruk kun egne bilder/fotomateriale i oppbyggingen av Blogglogobanneret ditt. Blogglogobanneret kan være en collage satt sammen av noen av arbeidene du har laget før år, eller du kan kombinere med annet bildemateriale du har. Du skal kunne se spor av analogt arbeid i materialer, eks blyant streker, tusjstreker, osv. Det er viktig at bildene du bruker er dine egne. Blogglogobanneret skal på et eller annet vis signalisere/vise at dette er en kunst og håndverksblogg. Bloggbanneret skal inneholde teksten, kunst og håndverk 1+ fornavn på student. Tenk at målgruppen for denne bloggen er, andre lærerstudenter, lærere og sensor.
Vurderingskriterier:
Studenten:
-har kunnskap om materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som er vanlige i arbeid med bilder.
-har kunnskap om kunstteorier kan være ressurs for eget skapende arbeid
-vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i nettsteder
-stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer
-dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner
-kan eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper, virkemidler og teknikker i ---arbeid med bilder, skulptur
-kan bruke billedbehandlingsprogrammer i skapende arbeid
-kan bruke fargekontraster, forminsking, for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy
-kan benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse
-kan fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt
-kan sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger
-kan bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
-kan bruke digitale læringsarenaer til formidling av fagstoff og egen faglig oppdatering
-har kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett og personvern ved bruk av kilder, bilder og andre ressurser til undervisning"Ingen kommentarer: