lørdag 11. desember 2010

Bryderi

Bryderi
 
 
 
 
 

Tittel og innhold:

 • Du skal utvikle en faglig ytring i form av en kort setning knyttet til skolefaget kunst og håndverk og deg som lærer i faget, 
 • noe som du bare må få sakt, noe som det er viktig for deg å formidle til andre                               noe som betyr noe for deg å sette ord på. 
 • Den teksten skal du brodere som et ”geriljabroderi” eller et bryderi !
 • Monter broderiet i en gammel eller ny ramme.(10cm x15cm eller 20cm x 15cm)  

Arbeidsmåte.  

Individuell problemløsning

 

Forutsetninger: 

 • Den teksten skal du brodere som et ”geriljabroderi” eller et bryderi ! (jfr. powerpoint)
 • Du skal bruke bomullsaida som bunn for broderiet og moulinegarn som brodertråd.
 • Du skal bruke korssting som basisteknikk men kan også velge inn andre stingkvaliteter etter behov ( jfr. vedlagt stingkompendium)


Teknikker og materialer

Korstingbroderi på aidabunn med moulinègarn skal være gjennomgående teknikk. I tillegg kan du benytte andre aktuelle stingkvaliteter - se vedlegg 1.

           

Tid: Uttrykket skal være ferdig og klar for presentasjon onsdag 25.08

 

Veiledning: Fredag 20.08- 10, fra morgen av.

 

Læringsutbytte

Generell kompetanse:   

                   

Se grensene for brodering som teknikk ut over den tradisjonellebruksområdet for denne teknikken og sette den inn i en sammenheng med målområdet visuell kommunikasjon

 

Kunnskap:  

Kjenne til hovedtrekkene innen broderiets historie

 

Ferdigheter:  

Kunne velge ut og benytte egnede/ ulike stingkvaliteter( se vedlegg 1), men det understrekes at det i hovedsak er korsting som skal være gjennomgående teknikk

 

Vurderingingskrav:

 • Ferdig brodert og montert i ramme
 • Hovedsakelig korssting, men bruk gjerne også andre sting
 • Tekstinnhold som sier noe om faget
 • Dekorativ søm som ivaretar korsstingtradisjon 

 


Ingen kommentarer: