lørdag 11. desember 2010

Fargelegg fotografier, øvelse 7

Fargelegg fotografier, øvelse 7

Hent frem tegneøvelsen med alle kvadratene tegn oppå alle streker.  Fyll alle kvadratene med maling i forskjellige farger.

Ingen kommentarer: