mandag 11. april 2011

Grafikk!

Denne dagen skulle vi utfordres og utfolde oss med forskjellige trykketeknikker. Tema er hus, og vi skulle ha med et bilde av et hus vi skulle skulle bruke som utgangspumkt for alle de forskjellige trykkene vi skulle lage.
Vi hadde stasjonsarbeid, 4 stasjoner med 4 forskjellige teknikker.Sjablongtrykk:
Her skulle vi skjære ut sjablong av huset vi hadde tegnet av fra bildet ut i papp. Vi tok utgangspunktet hele eller deler av motivet vi hadde tatt med hjemmefra. Skjærte ut ett formelement, og trykte med begge formene (positivt og negativt formelement).


Plantrykk:
Vi kunne velge om vi ville male med fingrene eller bruke rull direkte på glassplaten. Så valgte vi ulike ark som vi la over, og gned med håndbaken slik at trykket fra glassplaten ble overført på arket. Jeg fikk litt dårlig tid siden dette var den siste stasjone, men valgte å bruke hvite ark. Jeg prøvde også noen fargede, men trykkene ble ikke sånn jeg ville ha de...
Stempeltrykk:
Her kunne vi prøve ut forskejllige elementer og trykk med disse på ulike ark. Man skulle fylle ut tre ark med utrprøvinger, hvor man skulle arbeide usystematisk på ett ark og systematisk på ett annet. Her brukte jeg gråpapir og jobbet paralelt på to ark samtidig. Har bare tatt med bilde av det ene, for de ble veldig like.

Dyptrykk - Papptrykk:
Her skal motivet arbeides inn i platen ved å skjære, risse eller rive i pappen. Deretter legger vi på farge, og "slår av fargen" på høydene med hånklepapir. Den samme papplaten kan brukes flere ganger før den blir utslitt. Hadde litt problemer med å holde malingen fuktig lenge nok til at jeg fikk trykket, men fant ut at grunnen var at det var noen som ahdde tatt feil maling på tallerkenen vi hadde på bordet. Etter at jeg byttet malingen, fiikk jeg til et trykk.

Høytrykk - Papptrykk:
Malingen legges på høydene, deretter ruller vi farge over plata. Tilslutt legger vi et ark over og gnir eller ruller over på baksiden. (Som i monotypi). Ingen på min gruppe tror jeg rakk å prøve denne teknikken, men så fine resulteter hos noen av de andre gruppene.

Grafikk i skolen. 
Å bruke trykk i skolen er noe jeg tenker kan være morsomt og lærerikt i alle klassetrinn. Alt fra enkle potet- eller fot/håndtrykk til kompliserte trykke med flere lag i f.eks. skinn eller metall. Dette er noe som absolutt kan tilpasses alle trinn, barn og skoler.

I læreplanen for  Kunst & Håndverk, har arkitektur en stor plass i faget, og kunst og design er også hovedområder denne typen arbeid kan plasseres under. Elevene får utfordret seg til å skape selv, og det er ingen "fasit" og det er heller ikke noe riktig eller galt. Det er også  litt spennende å trykke, for man ser ikke resultetet før man løfter vekk det man har trykket med! Dermed kan det være spennede å prøve seg frem, for å se hva de forskjellige metodene, matrialene og mengde av f.eks maling kan gjøre med et trykk. Det andre er at man får aldri to like trykk, så det vil alltid bli variasjoner uansett hvordan man gjør det. (hvertfall på et amatørnivå...)

Stasjonsarbeid er også en fin måte å variere en slik måte å prøve de forskjellige teknikken på. Det er viktig med ikke for store grupper, riktig utstyr og nok tid.