torsdag 29. september 2011

Oppgave 3 - forside/cover

Jeg har laget en forside på et interiørblad med en liten vri over i det ironiske. Jeg har brukt et bilde fra Lier Asylsykehus som bakgrunn, og flere bilder fra samme sted som små ”teasere” for artikler inne i bladet. Jeg har laget av forsiden i Photoshop CS5, men også enkelte elementer i gratisprogrammet Picasa. Forsiden inneholder, bilder, tekst i forskjelliger farger, fonter og størrelser, samt enkle elementer som knapper og gjennomsiktige bakgrunner for tekst.


ferdig cover!

Tanken min er å harselere og gjøre en litt humoristisk, ironisk vri på alle de overkoselige interiørmagasinene som blir gitt ut hver måned. Man er opptatt av det hjemmekoselige, gammelromantiske og det antikke, men når man ser nærmere på bildene er det kanskje ikke så varmt og koselig.
Å ligge på pallesenger, ha kjøkkenbord laget av ei gammel råtten kasse, bruke gamle bøtter som lamper osv. er kanskje ikke det som vil passe hjemme hos folk flest, eller som man tenker på som trivelig å ha i hjemmet sitt. Noen ideer er rett og slett ubrukelige, kalde og utrivelige. Det SER fint ut, mer er vonde å sitte på/i, lukter gammelt og muggent, man drar i hus muggsopp og barkebiller…

Bildene jeg har bruk er fra Lier gamle sykehus, som ble bygget som Norges største og fineste rekreasjonssykehus for mentalpasienter ble bygget i 1905, og stengt i 1987. Det har vært utført tusenvis av lobotomi på pasienter helt frem til 1981. Dette bidrar selvfølgelig for meg til å gjøre rommene ubeboelige, selv om det bodde mennesker der et helt liv. Bygningene er storslåtte og utrolig pent bygget, og vinduer og trappeganger er rett og slett vakre til tross for forfallet.
Bildet jeg har brukt som bakgrunn, ikke beskåret.

 Forsiden på bladet mitt er en slags parodi på det som ofte bare ser fint ut på bilder, men som ikke fungerer så godt som en bolig og et familiehjem. Jeg synes mange av bladene har altfor arrangerte bilder, man ser tydelig at det er designet for å få et flott bilde. Bildene mine er ikke arrangert i annen grad enn at jeg har flyttet på sengene for å få de på rekke.

 Fremgangsmåte:

  • bilder som bakgrunn og plassert på den ”nødvendige” teksten som pris og strekkode 
  • tekst i forskjellige fonter, farger og størrelser i ulike lag på bildet 
  • knapper og en liten bildecollage 
  • transparent bakgrunn for noe av teksten 
  • redigert saturation, levels, exposure, lys og kontrast 
  • collager laget i Picasa 


 Jeg har valgt å bruke de blå og grå nyansene i bildet i tillegg til hvitt som gjør at teksten kommer best frem. De franske liljene ved siden av tittelen, er for å vise et gammelt og eksklusivt preg. Tall og bokstaver om hverandre gjør også teksten mer leservennlig samt det gir spenning i utrykket. Forskjellig størrelse gir det samme inntrykket, og viser samtidig hva som er hovedsaken i bladet, samt at tittelen er det viktigste. Jeg har valgt å bruke noen fonter flere ganger for å få en gjentakelse av tekstuttrykket.

Å bruke transparente flater bak teksten gjør at den kommer bedre frem, og gir et ryddigere inntrykk. Det setter fokus på teksten som er plassert der, og gjør at leseren trekkes mot innholdet. Knappen med helt annen form gjør den til et blikkfang, samtidig som det gis utrykk for at dette er noe viktig og spennende du bør lese.

Jeg har brukt noen små bilder i tillegg til hovedbildet/bakgrunnen, for å skape interesse for hva som befinner seg inne i bladet. Postrettet er speilvendt for å la modellen vende blikket inn i bladet og ikke se på bladet som står ved siden av i hyllen. Øynene våre søker automatisk blikket til den vi ser bilde av, og ved å være oppmerksom på dette er det et virkemiddel det er viktig å ta hensyn til.

Collage er laget i Picasa ved enkelt å velge bildene, lage collagen, beskjære. Jeg har valgt å ta bilder fra samme serie, det gir et ryddig inntrykk og virker mer gjennomtenkt en to bilder som ikke har samme farge, uttrykk eller tema. Kollagen er så plassert på en transparent linje på forsiden.


Her lager jeg en brush av strekkoden


Her kan du se flere bilder tatt på Lier sykehus.

Cover med annet bakgrunnsbilde.


Kilder:

Slagkraft, Håndbok i idèutvikling, Gyldendal Norsk Forlag AS 2007, E. Lerdal, s. 116-117, 196-199
Design i praksis, Designledelse og innovasjon, Universitetsforlaget 2010, p. Farstad, B.H. Jevnaker, s. 12-13torsdag 15. september 2011

Oppgave 2. Kunstferdig ytring...!


Oppgave 2.
 Kunstferdig ytring…!

I denne oppgaven var Iver Jåks småskulpturer inspirasjonen for arbeidet jeg skulle lage. Den fungerer som en ytring der temaet er knyttet til miljøvern.

Min miniskulptur er laget at drivved og loddetinn. Jeg ville vise at naturen er sterk på mange forskjellige måter og kan stå i mot menneskelig påvirkning til en viss grad. Ved å smelte metall på et stykke tre ville jeg vise at naturen (treet) ikke føyer seg, men tar opp det fremmede vi menneskene påfører den. (metallet) Metall er også naturlig, men i denne sammenhengen blir det mer menneskeskapt fordi jeg smelter det. Det blir en litt annen vri på miljøet og naturen enn det vi vanligvis tenker på når vi sier miljøvern, men Naturen ER sterk, ER motstandsdyktig, ER mottagelig, spørsmålet er hvor lenge?

Skulpturen viser at selv varmt, smeltet metall ikke kan ødelegge treet, det stivner og blir ufarlig før det gjør særlig stor skade. Jeg har kalt skulpturer ”Hard wood”. Den er 9,4 cm høy.

Ideen er tatt ut fra Iver Jåks materialvalg til noen av sine skulpturer, tre og metall. Jeg ville forene begge, bruke begge for å få kontrasten mellom det harde og det myke. Teksturen blir veldig forskjellig og skaper ennå mer spenning. Noen overflater er røffe, andre glatte, og dette gjelder både metallet og treet.  Jeg ville følge linjene i treet, prøve å få metallet til å tilpasse seg treet. På den måten blir treet det sterke og metallet det svake. Fargene fungerer fint som kontraster til hverandre, og skulpturen har dybde og rom. Den kan sees fra alle vinkler, og har ingen forside eller bakside. Komposisjonen av tre og metall gir et spennende uttrykk.

Jeg var ute på stranda her hjemme og fant forskjellige trestykker, fikk lånt meg en loddebolt og loddetinn. Så var det bare å sette i gang. Jeg prøvde litt forskjellige teknikker og trestykker, men kom frem til hva som passet best etter et noen dager.
For å få til ”bølgen” av tinn smeltet jeg tinnet på en bit av fibertape, dro det utover mens det var flytende og så bøyde tapen med metallet på før det var helt stivnet. Det var litt vanskelig å få tatt bilder av alle stadiene i prosessen, da alt gikk veldig fort og jeg ikke hadde mange nok hender, men her er noen.Her er noen bilder fra arbeidsprosessen.Kilder;
Farge, C.P. Yttredal, Yreksopplæring ans, Oslo 1998, s. 47, s. 62, s. 87

torsdag 1. september 2011

-med spor fra kunsthistorien!


Jeg hadde mange ideer til denne oppgaven, jeg var innom å bruke lys og frukt, og lage en fotomontasje av frukten med lys plassert inne i frukten. Jeg tenkte også å ta vanlige ord, og gjenskape de med materialer, for eksempel hundespann, kjøleskap og lyspære. Sette en hund i et spann, putte et skap i kjøleskapet og sette lys i en pære… dette ble forkastet til fordel for collagen jeg lagde.

Foto var det sentrale her, og surrealismen ville nok vært det kunstneriske temaet.
Jeg har i stedet valgt å jobbe med collage i denne oppgaven, det er en fin måte å formidle de ulike forestillingene jeg ville ha frem, noe jeg synes var vanskelig i de andre ideene.

Jeg har laget både en digital collage, og en i forskjellige materialer med virkelige papirer, nøkler og annet diverse jeg ville ha med for å få utrykket jeg var ute etter.

Jeg ble inspirert av Kurt Schwitters fargebruk, bruken av fonter og det litt gamle, slitte preget han har i mange av sine arbeider. Marcel Duchamp og hans surrealistiske utrykk er også en inspirasjon. Hans bruk av dagligdagse ting har heg også brukt.

Collagene er tenkt å være en slags moderne, dagens dadaisme. Jeg har tatt et kritisk og kynisk utgangspunkt i samfunnets innstilling til penger, makt, og hensynet til hverandre. Samvittighet og kjærlighet er ikke gjennomgående, det kyniske og griske er det jeg har tatt utgangspunkt i, med utgangspunkt i dadaismens bakgrunnstanker.
For å få frem dette har jeg brukt korte fraser og slagord, fargene svart og rødt er skarpe farger som ofte kan virke provoserende sammen pga. sine individuelle egenskaper. Svart kan være dødens farge, rødt er kanskje blodet…?

Rent teknisk har jeg brukt lag på lag med papir for å få dybde og spenning i arbeidet. Ved å bruke dagligdagse objekter sammen med tekst, får jeg frem at dette er et nåtidig arbeid, samtidig som det er tatt utgangspung i dadaismen på 1920-tallt. Jeg har også satt på digitale elementer i etterkant på collagen, og fjernet store stjerner jeg hadde på i første utkast.

Jeg har lagt med begge arbeidene, fordi jeg tenker at de hører nesten sammen, laget på samme tanken…
Håper det er i orden.


Digital collage.

Papircollage med digitale elementer.