torsdag 1. september 2011

-med spor fra kunsthistorien!


Jeg hadde mange ideer til denne oppgaven, jeg var innom å bruke lys og frukt, og lage en fotomontasje av frukten med lys plassert inne i frukten. Jeg tenkte også å ta vanlige ord, og gjenskape de med materialer, for eksempel hundespann, kjøleskap og lyspære. Sette en hund i et spann, putte et skap i kjøleskapet og sette lys i en pære… dette ble forkastet til fordel for collagen jeg lagde.

Foto var det sentrale her, og surrealismen ville nok vært det kunstneriske temaet.
Jeg har i stedet valgt å jobbe med collage i denne oppgaven, det er en fin måte å formidle de ulike forestillingene jeg ville ha frem, noe jeg synes var vanskelig i de andre ideene.

Jeg har laget både en digital collage, og en i forskjellige materialer med virkelige papirer, nøkler og annet diverse jeg ville ha med for å få utrykket jeg var ute etter.

Jeg ble inspirert av Kurt Schwitters fargebruk, bruken av fonter og det litt gamle, slitte preget han har i mange av sine arbeider. Marcel Duchamp og hans surrealistiske utrykk er også en inspirasjon. Hans bruk av dagligdagse ting har heg også brukt.

Collagene er tenkt å være en slags moderne, dagens dadaisme. Jeg har tatt et kritisk og kynisk utgangspunkt i samfunnets innstilling til penger, makt, og hensynet til hverandre. Samvittighet og kjærlighet er ikke gjennomgående, det kyniske og griske er det jeg har tatt utgangspunkt i, med utgangspunkt i dadaismens bakgrunnstanker.
For å få frem dette har jeg brukt korte fraser og slagord, fargene svart og rødt er skarpe farger som ofte kan virke provoserende sammen pga. sine individuelle egenskaper. Svart kan være dødens farge, rødt er kanskje blodet…?

Rent teknisk har jeg brukt lag på lag med papir for å få dybde og spenning i arbeidet. Ved å bruke dagligdagse objekter sammen med tekst, får jeg frem at dette er et nåtidig arbeid, samtidig som det er tatt utgangspung i dadaismen på 1920-tallt. Jeg har også satt på digitale elementer i etterkant på collagen, og fjernet store stjerner jeg hadde på i første utkast.

Jeg har lagt med begge arbeidene, fordi jeg tenker at de hører nesten sammen, laget på samme tanken…
Håper det er i orden.


Digital collage.

Papircollage med digitale elementer.

Ingen kommentarer: