torsdag 14. juni 2012

Skulptur - inspirert av Iver Jåks


Arbeidskrav 4 - fordypning
Forside til mappeinnleveringen.tirsdag 8. mai 2012

Et lite hus for...

Denne gangen var oppgaven å lage et rom med faste ytre rammer, men med frihet til å velge form, funksjon og uttrykk i det indre rommet og innenfor de ytre grensene. 


Arbeidsprosessen:
Jeg likte denne oppgaven veldig godt, så godt at jeg har brukt mye tid på både tankeprosessen, skissetegninger og materialutprøvinger. Jeg har arbeidet med denne oppgaven som en kreativ prosess, uten en bestemt og ferdig utarbeidet plan i forkant. Ved å arbeide med en modell er dette mulig, er det full målestokk er det ikke så gjennomførbart.

Rommets/ husets ytre mål er satt, og ut fra det er det bare fantasien og kreativiteten som setter grenser for hva som er mulig. I tankene er det i hvert fall sånn... Når de spennende planene skal utføres er det fort gjort å oppleve at man mangler elementer for å kunne gjennomføre det. Enten det gjelder verktøy, egnede materialer eller kunnskapen om hvordan man skal få det til i praksis. 

Dette har jeg erfart i dette prosjektet. Noen av tankene jeg hadde tidlig i arbeidet var:
Galleri, trehytte, anneks, husbåt, campinghytte, trehytte, et svanerede/fuglekasse, fugletårn, badehytte, drivhus. Forskjellige materialvalg er også tenkt mye på. Tau funnet på stranda hjemme, pil, plastvinduer, kubbevegger, fargeprøver fra Lady lagt som en mosaikk til tak og vegger, krympeplast, papir, kongler, hengebjørk, isopor, plastflasker, hønsenetting, stoffer, skinn spent over, rørsiv osv. Det gjennomgående temaet her er resirkulering, men også spenning mellom de forskjellige materialene. Jeg ville gjerne ha noe som var organisk i formen, selv om ikke materialet er de i seg selv.

Her er noen bilder fra arbeidsprosessen.


Skisser i startfasen....

Skisser på tavla tegnet av Lars.


Sammensetting av rammen på Notodden.


Til slutt har jeg (tror jeg) bestemt meg for at det er blitt et tankerom eller usiktspunkt man kan sitte og tenke over de vakre ting i livet. Jeg bor i Linnesstranda Naturreservat hvor det er registrert 212 forskjellige fuglearter, og hvor det er 150 arter årlig, 50 av disse hekkende. (http://linnesstranda.blogspot.com/ , 17.4.2012) Her er det fugletårn og en aktiv ornitologforening. Å bo i et reservat innebærer ikke bare goder, det er også regler og restriksjoner man må rette seg etter. Jeg har valgt å se på de positive sidene av å bo i et rolig reservat, og vil med dette huset kunne sitte og høre nattergalen synge en deilig varm, sen sommerkveld.

På Notodden ble rammen satt sammen, og den ble med hjem for å videreutvikles. Jeg brukte som sagt en del tid å tenke ut mulige veier å gå, og også til å finne inspirasjon. Etter jeg hadde tenkt ut en snedig plan, handlet inn materialer og satt i gang med arbeidet forandret tankene rundt hva rommet skulle brukes til. Tanken da jeg begynte å jobbe var å lage en flytende brygge/husbåt, som kunne brukes til bading, fisking, overnatting og evt. soling eller
bare sitte med en god bok. Det skulle ligge på bøye hjemme hos oss, og det skulle være mulig å ta den opp i hagen om vinteren så ikke isen ville ødelegge den. Dette ble et for stort prosjekt, jeg rakk ikke å finne mulige flyteelementer, tette hele og lage fullt interiør.

Jeg har beholdt den ytre konstruksjonen jeg opprinnelig tenkte å ha, med et buet jerntak, og med en buet vegg innvendig. Jeg bytter alle trepinnene i sammenføyningene ut med skruer, skiver og muttere for å gjøre konstruksjonen sterkere. Ved å bruke skruer og muttere i stedet for bare treskruer synes jeg rammen får et mer byggmessig utrykk. Jeg satte til to skråstendere på hver sidevegg for å gi ytterligere styrke og også for å gjøre det mer spennende estetisk.Sammensetting av rammen på Notodden.
videre arbeidsprosess hjemme på arbeidspulten min!

Gjennomføring:
·         Borre hull i jernplaten med hullborr
·         Ta rammen fra hverandre for å få den sammenføyet med jerntaket
·         Skru sammen med skruer og muttere
·         Sette på skråstendere
·         Borre hull til tak- og gulvfestene så taket ikke vipper opp
·         Sette på stendere i forkant og bakkant for å avgrense rommet noe
·         Væte og bøye til balsatre jeg til innvendige vegger
·         Lage gulv
·         Lage interiør, feste skilt på benken
·         Feste nr. skilt og visdomsord
·         Sette på tetteknotter på taket for å gjøre det vanntett
·         Bøye inn taket i forkant og sette feste fast frontvegg


 Bilder av ferdig hus tatt i miljø!

Beskrivelse av tomten:
Huset kan i grunn settes hvor man måtte ønske, men tomten dette er beregnet på er flat, 0,3 moh, og solrik uten gjenboere.; -)
Huset skal stå vendt mot syd, med utsikt ut over fjorden byen og åsene i bakgrunnen. Kringliggende naturlig vegetasjon.

Detaljer.... 

Etter 2.årstrinn


·    lage enkle modeller av hus i naturmaterialer
·    tegne hus fra nærmiljøet rett forfra og rett fra siden
·    samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet
·    og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner i nærmiljøet

Etter 4.årstrinn:
·    planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker
·    tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden
·    samtale om gater, plasser

Etter 7.årstrinn:
·    bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger
·    montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom
·    beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger

Etter 10.årstrinn:
·    tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv
·    samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger
·    vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger
·    forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon
·    bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer

Kilder:torsdag 15. mars 2012

[re]design

Denne gangen er oppgaven å lage et smykke ut fra valgfritt materiale! Spennende og utfordrende. Jeg har laget litt smykker tidligere, men ikke av resirkulert søppel...

denne gangen fikk jeg inspirasjon av sangen til Øystein Sunde hvor han synger at "du kanke lage smykker av potetgull...!, så da var det det jeg måtte motbevise!


 

tirsdag 7. februar 2012

Å sette spor og farge på treflaten


Fra fotografi, via linjer, form, tekstur og flate
til abstrakt utrykk i tre.


    Jeg fikk utdelt et stykke tre i or skåret i ca 20x20 cm og ca 3 cm tykt. Før vi begynte å skjære i treet fikk vi et prøvestykke for å teste teknikker og bli kjent med verktøyet. Jeg fikk også utdelt et bilde til inspirasjon,  og som skissen skulle tegnes ut fra. Jeg brukte først bildet ganske bokstavlig, men etter hvert tok ”treet over” og ble til sitt eget utrykk som nok ikke ligner så mye på skissen jeg tegnet i starten.
    Jeg ble også inspirert av fargene i bildet, både sort, hvitt, gull og blått noe jeg har brukt på trebildet mitt også.


Verktøy jeg brukte:
Hoggjern;
flatt, buet og v-formet i 
forskjellige størrelser
liten øks
 trehammer
pussepapir

Tegne skisse på treet og på papir
Skjære ut og hugge til linjer, tekstur, høyder og groper
Pusse
Grunne alle flater med hvit maling
Pusse og hugge mer
Male med flere farger, vaske og pusse
Til slutt la jeg på litt gull i noen av linjene og i øksehuggene       Dette synes jeg var en utrolig morsom men også utfordrende oppgave. Jeg har aldri laget et bilde i tre før, men hadde noe erfaring med verktøyet jeg brukte. Øks og kniv er noe jeg bruker ofte, og de andre jernene har jeg brukt tidligere selv om det er lenge siden.

       Arbeidet mitt hadde fra starten en skisse jeg skulle jobbe ut fra. Skissen ble etter hvert som jeg jobbet litt glemt, bildet ble til av seg selv etter som jeg ble mer og mer ivrig, og fikk mer og mer fart på verktøyet. Da malingen skulle starte syntes jeg ikke at jeg var helt ferdig, jeg kunne jobbet lenge før jeg hadde følt meg klar til å male. På grunn av kort tidsfrist, ble dette et impulsarbeid, men det er noe jeg liker veldig godt.

       Ved å la treet og malingen jobbe for seg selv synes jeg det ble et spennende og røft utrykk på bildet. Jeg synes de røffe øksehuggene komplimerer de litt mykere linjene med gull godt. Det skaper spenning og gjør det mer interessant. Det at de forskjellige elementene er tatt igjen flere steder på arbeidet gjør at blikket flytter seg rundt, og gir bildet mer dybde og en ”historie”.

       Jeg synes bildet ble godt med tanke på at dette er det første jeg har laget. Skulle jeg endre på noe må det være arbeidsprosessen med skissa og prøve å følge den bedre. Samtidig er det ofte sånn jeg jobber med forskjellige prosjekter, de tar ofte form mens jeg jobber og avviker fra planen jeg i utgangspunktet hadde. Alt i alt er jeg fornøyd med bildet, men kunne tenkt meg å jobbe mer med detaljene, og er ikke helt sikker på om jeg liker ordet jeg har risset inn. På en måte synes jeg det blir litt ”billig” og klisjeaktig, samtidig som det bestemmer hvilken vei bildet skal henge.