torsdag 14. juni 2012

Skulptur - inspirert av Iver Jåks


Arbeidskrav 4 - fordypning
Forside til mappeinnleveringen.