DEL 2) Veske med egendesignet logo

DEL 2) Veske med egendesignet logoOPPGAVE A: Logo
Fortell kort om den bærekraftige ideen bak  logoen din.
Reflekter omkring utviklingen av din egen logo.
Foto av logoen, både skisse på papir og ferdig på tekstil

OPPGAVE B: Veske
Dokumenter sammensetningsprosessen og produktet i tekst og tegning/foto.
Skriv enkelt om fremgangsmåte og hvilke materialer og verktøy du brukte.
Tenk at teksten skal fungere som huskeliste for deg når du selv skal gjennomføre tilsvarende oppgave med elever i  skolen.

OPPGAVE C: Didaktisk refleksjon
Skriv en halv side hvor du reflekterer over hvordan veske + logo oppgaven kan brukes i skolen.
Hvilke klassetrinn passer oppgaven best for med bakgrunn i K-06.